Centralt stödboende för ungdomar som behöver lämna en destruktiv livsstil. Från 18 år.

Om process Kedjan

Process Kedjan är en ideell förening som i över tio års tid har arbetat med ungdomar som har en kriminell livsstil med inslag av droganvändande samt lever utanför samhällets normer. Vi arbetar även förebyggande med ungdomar som har börjat röra sig i utkanterna av en kriminell livsstil.
Läs mer på:
www.processkedjan.se

Eget tryggt boende utan störningsmoment

Eget ordnat boende resulterar i att coachningen på hemmaplan kan utföras utan störande element. När dessa störningar är uteslutna är riskerna minimerade att ungdomen lämnar hemmet och återigen börjar umgås med sina tidigare vänner med resultatet att den personliga processen blir lidande.

När boendet är tryggt och strukturerat utanför sin vanliga hemmamiljö innebär det att vederbörande inte behöver möta sitt tidigare umgänge och dess fresteler. Vårt boende innebär att ungdomen känner trygghet, stabilitet, närvaro och eget ansvar. 

Kvalificerad Coachning

Våra boenden inkluderar utbildade närvarande coacher och är anpassade för att utesluta störande element från exempelvis destruktiv familj, förhållande eller vänner.

Coacherna är kopplade till ungdomens myndighetsnätverk, socialen, arbetsförmedlingen, skolan, psykiatrin, beroendevården, kronofogden osv. Detta är en förutsättning för att just denna målgrupp ska återanpassas in i samhället.

Våra coachers primära arbete i början av behandlingen är att vara denna länk mellan ungdom och myndighet.

Varje ungdom har schemalagda träffar med sin livsstilscoach.

Boendestödjare med jour dygnet runt

Kopplat till boendet så kommer det finnas en boendestödjare vars uppgift är att tillsammans med den boende hjälpa till med de vanliga frågorna runt vardagslivet. Exempelvis räkningar, tvätt, ekonomi, städa, matlagning, scheman, handla mat och god grannsämja. Boendestödjaren arbetar med socialfärdighetsträning med den boende.
Boendestödjaren har en kontrollerande funktion när det kommer till drogfrihet.

Boendestödjaren är tillgänglig på jourtelefon dygnet runt.

Utbildningar och program

För att lämna en kriminell livsstil med inslag av utanförskap i samhället samt dess kontexter så kommer vederbörande behöva arbete med sig själv när det kommer till känslor, attityder och ideer.

Kriminalitet som livsstil

Vi på process kedjans boende använder oss av det erkända programmet Kriminalitet som livsstil av Gunnar Bergström.
Programmet är strukturerat på ett sätt att programledaren snabbt kan sätta sig in i klientens kriminella världsbild, självbilden och de kriminella tankemönstren.

Återfallsprevention

För de klienter som har ett droganvändande så kommer vi arbeta med programmet återfallsprevention.
Programmet är utformat på ett sådant sätt att coachen ska kunna stötta klienten att hålla fast i nya vanor och undvika återfall.
- Känna igen risksitutioner för droganvändande
- Konsekvenser av problembeteende
- Undvika risksituationer för återfall
- Hantera eventuella återfall
- Identifiera alternativ till problembeteenden

Fritidsföreningen

Vi på Process Kedjan har en fritidsförening som dom boende är välkomna att delta i, lokalerna ligger centralt på Medborgarplatsen.

För att bryta med sitt gamla liv och sina tidigare destruktiva vänner så är en meningsfull fritid ett viktigt steg för en positiv utveckling.

Att ha en aktiv fritid, vara en del av en gemenskap och göra roliga saker i grupp är oerhört viktigt för den ungdom som vill göra en förändring i sitt liv. Här möts ungdomar som delar samma önskan att lämna kriminalitet och droger bakom sig.

Vi gör kontinuerligt aktiviteter som kan vara allt från Go-cart och bio till att åka och bada och grilla.
Två gånger per år gör vi en större sommarresa samt vinterresa utanför Stockholm, fjällen och Gotland har varit populära resmål.

I våra lokaler på Medbogarplatsen har vi även en professionell musikstudio, pingisrum, TV-rum med TV-spel samt datorer och ett kök där vi lagar mat och äter tillsammans vid varje träff.

Vi har alltid utbildad personal på plats.

Vår vision är att driva ett tryggt boende på ett professionellt sätt. På detta sätt skapar vi de bästa förutsättningarna för att ungdomen ska få störst chans att bryta sin destruktiva livsstil.